Windfinder, Danmark.

12 timer18 timer
24 timer30 timer
36 timer42 timer
48 timer60 timer
12 timer, top
18 timer, top
24 timer, top
30 timer, top
36 timer, top
42 timer, top
48 timer, top
60 timer, top

opdateret 17.11.2004 <tietze@mail.dk>

[indhold / validér / top]